Contact person publisher Ms.Fumino Ogawa

 

Published by:

FUKUMURA SHUPPAN INC.

2-14-11 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034 Japan

Tel,+81-(0)3-5821-9702   Fax,+81-(0)3-5812-9705

 

fogawa@fukumura.co.jp

 

Translated by Hiroshi Anezaki

ISNA-mse.org