Finnish

Snoezelen

juontaa juurensa sanoista “snuffelen” (nuuskia) ja “doezelen” (torkkua). Konsepti kehitettiin
Alankomaissa seitsemänkymmentäluvulla runsaasti tukea ja apua tarvitsevien monivammaisten
ihmisten laitoksissa. Snoezelenin takana on monitoiminnallinen konsepti: valo- ja ääniefektien,
tuoksujen ja musiikin käyttö tarkoitukseen varta vasten suunnitellussa huoneessa (useimmiten
valkoinen huone) saa aikaan aistituntemuksia. Näillä on sekä rentouttavia että aktivoivia vaikutuksia eri
havainnointialueilla. Erityinen suunnittelu ohjaa ja järjestää ärsykkeitä; se herättää kiinnostusta,
palauttaa mieleen muistoja ja ohjaa ihmissuhteita. Snoezelen saa aikaan hyvinvointia, rauhallisessa
ilmapiirissä pelko hälvenee, ja ihmiset tuntevat olonsa turvallisiksi. Snoezelen on sekä terapiaa että
hyvinvoinnin edistämistä, ja sitä käytetään kaikilla kehityksen asteilla (taaperoista ikäihmisiin).
Snoezelen [snuzelen]
(Mertens: Brockhaus Encyclopaedia Vol. 25, 2006,429).

Vuonna 2012 Alabamassa pidettin keskustelutilaisuus, johon osallistuivat Ad Verheul, Jan Hulsegge,
Anne ja Maurits Eijgendaal, Paul Pagliano, Krista Mertens, Sandra Fornes, J. Rowe ja L.K. Vogtle, ja
yhdessä me kehittelimme Snoezelenille uuden määritelmän.

ISNA-mse tukee nyt tätä uutta Alabaman foorumin määritelmää:

MSE/Snoezelenin käsitteellinen viitekehys sisältää vaihtuvan valikoiman henkistä pääomaa, joka
rakentuu jatkuvaan herkkään suhteeseen osallistujan ja osaavan kumppanin kanssa, ja joka tapahtuu
säädeltävässä ympäristössä, jossa tarjotaan monenlaisia mahdollisuuksia aistivirikkeisiin.
MSE/Snoezelenia on kehitetty 70-luvun puolivälistä lähtien ja sitä tehdään maailmanlaajuisesti ja sitä
ohjaavat eettiset periaatteet, joilla elämänlaatua parannetaan. Tätä yhteistä lähestymistapaa
sovelletaan opetukseen, terapiaan ja vapaa-aikaan, ja se toteutetaan erityisessä tilassa, joka sopii
kaikille.

 

[suomentanut, translated by: Tanja Haavisto,
määritelmän suomennos, definition translation: Jaakko Salonen]