Visit De Hartenberg in Holland

Dutch, German and english:

Een groep leerkrachten uit het basisonderwijs uit Spanje op bezoek bij De Hartenberg in Ede, Wederom is in januari 2023 een groep leerkrachten uit Spanje op bezoek geweest voor een meerdaags programma. De belangstelling voor meerdaagse programma´s Snoezelen op De Hartenberg is erg toegenomen. Mede doordat in 2020 en 2021 dergelijke bezoeken niet mogelijk waren vanwege COVID 19 komen nu veel bezoeken achter elkaar. Volgende maand komt er een groep voor een 6–daags programma uit Italië op zoek. Mocht je voor dergelijke programma´s belangstelling hebben dan kun je mij hiervoor benaderen. De cursussen vinden plaats op de Hartenberg en de omgeving in Ede, Nederland in het Engels of Duits. Tevens een korte video impressie van dit bezoek is bijgesloten. Het programma bestaat uit 2 dagen inhoudelijke en praktische informatie over het Snoezelen met verschillende doelgroepen, bezoek aan de Snoezelen ruimtes op De Hartenberg, aan een manege waar ook vergelijkbare Snoezelen  activiteiten plaatsvinden en aan een firma die geheel gespecialiseerd is in het vervaardigen van Snoezelen materialen en speciale bedden voor mensen met een meervoudige beperking. Informatie over de gewenste programma inhoud en mogelijkheden voor overnachting kunnen opgevraagd worden bij:

Ad Verheul
Projects Snoezelen-Multi Sensory Environment
‘s Heeren Loo Residential Care Park De Hartenberg
Post box 75
6710 BB Ede, the Netherlands

Cell phone: 0031 6 542 60 728
Email:     a.verheul2@chello.nl

English

A group of primary school teachers from Spain visited De Hartenberg in Ede, Again in January 2023 a group of teachers from Spain visited for a multi-day program. The interest in multi-day programs Snoezelen at De Hartenberg has increased considerably. Partly because in 2020 and 2021 such visits were not possible due to COVID 19, many visits are now coming in a row. Next month, a group from Italy will be looking for a 6-day program with some extra information about primary and special schools. If you are interested in such programs, you can contact me for this. The courses take place at De Hartenberg and the surrounding area in Ede, the Netherlands in English or German. A short video impression of this visit is also included.

The program of 2 days consists of substantive and practical information about Snoezelen with different target groups, visits to the Snoezelen rooms at De Hartenberg, to a horse riding school where similar Snoezelen activities also take place and to a company that is entirely specialized in the manufacture of Snoezelen materials and special beds for people with multiple disabilities. Information about the desired program content and accommodation options can be requested from:

Ad Verheul
Projects Snoezelen-Multi Sensory Environment
‘s Heeren Loo Residential Care Park De Hartenberg
Post box 75
6710 BB Ede, the Netherlands

Cell phone: 0031 6 542 60 728
Email:     a.verheul2@chello.nl

Deutsch

Eine Gruppe von Grundschullehrern aus Spanien besuchte De Hartenberg in Ede, wieder im Januar 2023 besuchte eine Gruppe von Lehrern aus Spanien für ein mehrtägiges Programm. Das Interesse an mehrtägigen Programmen Snoezelen bei De Hartenberg ist deutlich gestiegen. Auch weil in den Jahren 2020 und 2021 solche Besuche aufgrund von COVID 19 nicht möglich waren, kommen nun viele Besuche hintereinander. Nächsten Monat besucht eine Gruppe aus Italien  einem 6-tägigen Programm mit extra Information über das Unterricht in die Niederlande.

Wenn Sie an solchen Programmen interessiert sind, können Sie mich dafür kontaktieren. Die Kurse finden statt am Hartenberg und Umgebung in Ede, Niederlande, in englischer oder deutscher Sprache. Ein kurzer Video-Eindruck von diesem Besuch ist ebenfalls enthalten.

Das Programm besteht aus 2 Tagen inhaltlicher und praktischer Informationen über Snoezelen mit verschiedenen Zielgruppen, Besuchen in den Snoezelenräumen von De Hartenberg, in einer Reitschule, in der auch ähnliche Snoezelen-Aktivitäten stattfinden, und bei einem Unternehmen, das sich ganz auf die Herstellung von Snoezelen-Materialien und Spezialbetten für Menschen mit Mehrfachbehinderungen spezialisiert hat. Informationen zu den gewünschten Programminhalten und Unterkunftsmöglichkeiten erhalten Sie bei:

Ad Verheul
Projects Snoezelen-Multi Sensory Environment
‘s Heeren Loo Residential Care Park De Hartenberg
Post box 75
6710 BB Ede, the Netherlands

Cell phone: 0031 6 542 60 728
Email: a.verheul2@chello.nl